Satış Sözleşmesi
Sitemiz Test Modundadır. Siparişler Geçersiz Sayılacaktır.

Satış Sözleşmesi - Termos

  (“Sözleşme”)   1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI    

 1.                  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 İşbu Sözleşme, Odunluk Mh. Akpınar Cd. No.5 Green White Plaza K.8 D.19-20 Nilüfer / BURSA TÜRKİYE adresinde mukim Sanal Dünya A.Ş. ye ait termos.com.tr e-ticaret sitesi operasyonu  (bundan böyle kısaca “termos.com.tr” olarak anılacaktır) ile ____________________________ adresinde mukim _________ (bundan böyle kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.   (İşbu Sözleşme’de  termos.com.tr   Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)    
 2.                  SÖZLEŞMENİN KONUSU  
 İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Sanal Dünya A.Ş. 'ne ait http://www.termos.com.tr adresli internet sitesi ve/veya bu sitenin çatısı altında bulunan http://www.termos.com.tr sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188  sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.   
3.                  SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT 
   İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler’in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir: [UYESIPARIS]   
 4.                  TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.1.           Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat süresi, teslimat masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağı,  termos.com.tr 'un tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.2.            Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişin verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.3.          Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin  termos.com.tr’un  hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. termos.com.tr, siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.4.        termos.com.tr; 30 (Otuz) günlük teslimat süresi içerisinde Müşteri’ye bulunacağını yazılı bir bildirimle teslimat süresini 10 (On) günlük süre ile uzatma hakkını saklı tutar.   
4.5.          termos.com.tr, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.   
4.6.    termos.com.tr http://www.termos.com.tr sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı  termos.com.tr 'a aittir.  
4.7.          Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.  
4.8.           Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir.   
4.9.           Taraflar, Ürün veya Ürünlerin tesliminden sonra Müşteriye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünler’in bedelini termos.com.tr ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde termos.com.tr'a göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteriye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.10.      Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, termos.com.tr  işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Böyle bir durumda Ürün veya Ürünler Müşteri’ye teslim edilmiş ise Müşteri, Ürün veya Ürünler’i 3 (Üç) gün içerisinde  termos.com.tr ' a teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.11.       Taraflar, Ürün veya Ürünler’in Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden  termos.com.tr ’un sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12.      termos.com.tr haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir.  termos.com.tr  Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ve arızalı veya bozuk olan Ürün veya Ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için termos.com.tr ’a gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri termos.com.tr   tarafından karşılanacaktır.  
4.13.       Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünleri Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünlerin Müşterinin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı  termos.com.tr  sorumlu tutulamaz. 
4.14.       termos.com.tr  sipariş konusu Ürün ve Ürünlerin Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteriye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 
4.15.    termos.com.tr  mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 
4.16.       Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşmede belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 
4.17.      Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, termos.com.tr'un bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.   
5. CAYMA HAKKI   
5.1.           Müşteri, Ürün veya Ürünlerin işbu Sözleşmede belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 7 (Yedi) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.  
5.2.           Cayma hakkının kullanılması için 7 (Yedi) günlük süre içinde  termos.com.tr 'a faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve  termos.com.tr   tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.
 Cayma hakkının kullanılması halinde: 
i.         Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in faturası,  (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) 
ii.       Ürün veya Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak termos.com.tr 'a teslim edilmesi gerekmektedir.  
5.3.          Madde 5.2’de sayılanların termos.com.tr ’a ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünlerin bedeli Müşteriye iade edilir. 
5.4.            Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler’in kargo bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır.  
5.5.           Ürün veya Ürünler termos.com.tr 'a iade edilirken, teslim sırasında Müşteriye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da  termos.com.tr'a iade edilmesi gerekmekte olup faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünlerin gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde  termos.com.tr'a gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir. 
5.6.           İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.    
6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER  
6.1.           Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.  
6.2.           Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
•         Her türlü Kozmetik Ürün
•         İç Giyim Ürünleri
•         Küpe, 
•         Mayo, bikini
•         Terlik, ayakkabı
•         Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü 
•         Her türlü yazılım ve programlar 
•         Kitap, dergi
•         DVD, VCD, CD ve kasetler 
•         Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)   
7.                  İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ         
7.1.           İptal: Sipariş verilen ürünler kargoya verilmeden önce,http://www.termos.com.tr yada  0224 247 9444   numaralı telefondan termos.com.tr 'a bildirim yapılarak iptal  edilebilir. 
7.2.          İade: Müşteri tarafından iade edilen Ürün öncelikle  termos.com.tr  tarafından incelenir. İade edilmek istenen Ürün işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uygun ise iade prosedürü başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan 10 (On) iş günü içerisinde Ürün ücreti Müşterinin kredi kartı hesabının bulunduğu bankaya iade edilir. Bu süre müşteri tarafından iade edilen Ürünün  termos.com.tr  tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Ürün’ün ücreti 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya iadesinden sonra müşteri’nin hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir.  termos.com.tr    tarafından 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya ödeme yapılmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından termos.com.tr  sorumlu değildir.   
7.3.            Müşteri,iade etmek istediği ürünü göndermeden önce http://www.termos.com.tr yada 0224 247 9444 numaralı telefondan termos.com.tr 'ya bildirim yapılmalıdır.
7.4.            Siteden satın alınan ürünler  termos.com.tr 'un ürün stoku ve gamı uygun olduğu takdirde renk/beden değişim işlemi yapılabilir.   
7.6.           İadeler mutlak surette ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Müşteri’nin, iade etmek istediği ürün ile birlikte tüm kopyaları ile faturanın aslını termos.com.tr  göndermesi gerekmektedir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürünler için kargo ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır. Eğer Ürün ayıplı ise iade ücreti, UPS kargo hizmetleri kullanılmak kaydıyla,  termos.com.tr 'a aittir.    
8.               YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile termos.com.tr'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.     
9.                SON HÜKÜMLER  
İşbu Sözleşme 9 (Dokuz) madde ve 6 (Altı) sayfadan ibaret olup taraflarca __.__.____ tarihinde akdedilmiştir. http://www.termos.com.tr  web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

TARAFLAR
SANAL DÜNYA A. Ş.
termos.com.tr                                                    Müşteri

 

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 460 16 16